Privacyverklaring Yollen app

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, verzamelen en gebruiken via de Yollen app (hierna ‘app’ genoemd) en met welk doel. Deze privacyverklaring is aangepast op 14 april 2018. We houden ons hierbij aan de General Data Protection Regulation/AVG.

De app wordt u aangeboden door Feeby in samenwerking met CPS. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, voordat u de app gebruikt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die voor de app worden gebruikt. Feeby is verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens voor de app. Feeby respecteert de privacy van de gebruikers van de app en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke type persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor?

Persoonsgegevens die nodig zijn om de app te registreren en gebruiken:

Persoonsgegevens die nodig zijn om de functionaliteiten van de app aan te bieden of om de app verder te verbeteren:

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hoe lang bewaart Feeby de gegevens die in de app worden gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen om u toegang te geven tot de app. Deze persoonsgegevens worden niet langer dan dat noodzakelijk is voor deze toegang bewaard.

Veranderingen in deze privacyverklaring

Het kan zijn dat wij nieuwe functionaliteiten toevoegen aan de app. Als dit invloed heeft op de manier waarop wij uw gegevens verwerken dan laten we dat aan u weten. U krijgt dan een melding bij het openen van de app. In deze melding leest u waar u de veranderde privacyverklaring kunt vinden. Kunt u zich niet vinden in de veranderingen? Dan kunt u stoppen met het gebruik van app.

Heeft u nog vragen?
Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@feeby.nl. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van Feeby